PrevádzkareňJC Media s.r.o.
Kollárova 1306
01841 Dubnica nad Váhom


: +421949487844
: jcmedia@jcmedia.sk

SídloJC MEDIA s.r.o.
Kollárova 1306/25
018 41 Dubnica nad Váhom

: 47394170
: 2023853744
zapísaná v OR SR okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.28837/R