Predajca

Názov:JC Media s.r.o.
IČO:47394170
DIČ:2023853744
Mesto:Dubnica nad Váhom
PSČ:01841
Adresa:Kollárova 1306
Telefón:+421949487844
E-mail:jcmedia@jcmedia.sk
Kontakt:Jaroslav Červinka
zapísaná v OR SR okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.28837/R